sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

Poradnik

Forma prawna  – kompendium wiedzy

Forma prawna  – kompendium wiedzy

Forma prawna to określony byt prawny podmiotu, który wpływa na jego prawa i obowiązki w obrocie. W Polsce istnieje kilka jej rodzajów. Wybór formy prawnej powinien być dostosowany do potrzeb. Odpowiednia decyzja pozwala m.in. na optymalizację kosztów. Z tego powodu warto poznać charakterystykę dopuszczalnych form prawnych w Polsce. 

Forma prawna co to jest? 

Forma prawna to rodzaj bytu prawnego, który wynika z obowiązujących przepisów. Określa status danego podmiotu, a także zasady jego funkcjonowania. W oficjalnych rejestrach forma prawna jest jednoznacznie wskazana. Oprócz podstawowej formy prawnej dookreśla się również szczególną formę prawną.  

Podstawowa forma prawna określa, czy dany podmiot jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Szczególna forma prawna dookreśla jego status. To np. spółka cywilna, uczelnia, fundusz, partia polityczna, wspólnota mieszkaniowa, spółka akcyjna, spółka jawna czy spółdzielnia.  

Jak sprawdzić formę prawną firmy

Przed rozpoczęciem współpracy lub dokonaniem nawet jednorazowego zakupu warto zweryfikować status firmy. W ten sposób możesz uchronić się przed utratą środków i odpowiedzialnością podatkową.  

Formę prawną podmiotu możesz sprawdzić w bezpłatnych rejestrach, które są dostępne przez internet.  

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia sprawdzenie podmiotu, który działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź jest wspólnikiem spółki cywilnej. Wystarczy, że znasz imię i nazwisko albo numer NIP czy REGON. W rejestrze otrzymasz informacje np. na temat statusu prowadzonej działalności, adresu czy pełnomocników.  

Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, proste akcyjne), a także stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Podmioty możesz wyszukać po numerze KRS, NIP, REGON czy firmie. W KRS znajdziesz wiele informacji na temat podmiotu, w tym m.in. sposób reprezentacji, wysokość kapitału zakładowego czy adres.  

Forma prawna jdg

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prawna w Polsce. Jej założenie jest proste i nie wymaga uiszczenia opłat. Można ją otworzyć nawet w jeden dzień. Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można wypełnić online. Osoby wybierające tę formę prawną rozliczają się zazwyczaj na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo na podstawie podatku liniowego.  

Zaletą formy prawnej jednoosobowej działalności gospodarczej jest brak wymogu posiadania kapitału zakładowego oraz prowadzenia pełnej księgowości. Dla osób otwierających jdg przeznaczonych jest wiele ulg i dotacji. Jednocześnie należy pamiętać, że w tym przypadku przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Forma prawna nie podlega też dziedziczeniu.  

Forma prawna spółki 

Forma prawna spółki jest najszersza. W jej zakres wchodzą spółki osobowe i kapitałowe, które mają osobowość prawną.  

Do grona spółek zaliczania jest również w pewnym sensie spółka cywilna. W jej przypadku jednak nie można mówić o osobowości prawnej – to jedynie umowa zawierana między wspólnikami. Nie jest regulowana przepisami prawa handlowego. Zasady jej utworzenia określa kodeks cywilny. Może być otworzona przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne.  

  • Spółki osobowe – jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna – są oparte na osobistych więziach między wspólnikami, zaufaniu i współpracy. Służy realizacji wspólnych celów. To wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania. Skład spółki osobowej jest co do zasady stały. Wspólnicy mają obowiązek prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania.  
  • Spółki kapitałowe – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna – to spółki prawa handlowego. Ich funkcjonowanie w obrocie opiera się na zgromadzonym kapitale, a nie powiązaniach osobowych między wspólnikami. Z tego powodu łatwiej zmienić ich skład osobowy. Spółki kapitałowe są osobami prawnymi, które mają odrębny od wspólników (akcjonariuszy) majątek. Reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki zajmują się odpowiednie organy.  

Forma prawna stowarzyszenia i fundacji 

Popularna w Polsce forma prawna to również stowarzyszenia i fundacje. Obie mają status organizacji pozarządowych.  

  • Stowarzyszenia to organizacje, które są zakładane przez minimum 7 osób (3 w odniesieniu do stowarzyszenia zwykłego) w celu realizacji wspólnego celu bądź rozwijania tożsamych zainteresowań. Do jego otwarcia nie potrzeba majątku.  
  • Fundację powołuje do działania fundator bądź fundatorzy, którzy muszą dysponować środkami. Zasady jej działania określa statut. Jest powoływana do realizacji celów gospodarczo lub społecznie użytecznych.  

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! Doświadczeni eksperci z Warido z pomocą dla Twojej firmy. 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij