Jak zawiesić lub wyrejestrować firmę przez internet?

0
277

Nie zawsze własny biznes kończy się sukcesem. Czasami ze względów ekonomicznych trzeba zamknąć firmę i wyrejestrować ją z CEIDG. Nie jest to trudne, ale pociąga za sobą dodatkowe obowiązki.

Sposoby wyrejestrowania firmy

Tak jak można zarejestrować firmę w różny sposób, tak samo można ją wyrejestrować na różne sposoby. Można dokonać tego w urzędzie gminy, listownie z podpisem potwierdzonym przez notariusza lub za pomocą internetowego formularza CEIDG. Ten ostatni sposób jest najlepszym na wyrejestrowanie firmy przez Internet.

Data wyrejestrowania nie może być późniejsza niż 7 dni od zaprzestania działalności.

Czasami lepszym rozwiązaniem jest zawieszenie firmy przez internet. Daje to czas na dopełnienie wszystkich formalności i przemyślenie najlepszej strategii. Zawieszenie firmy można dokonać wstecz, ale pod warunkiem, że w tym czasie nie były dokonywane żadne operacje na kasie fiskalnej i ponoszone koszty na podstawie faktury.

Zawieszenie firmy może trwać dwa lata, później następuje jej następuje jej administracyjne wyrejestrowanie.

Dodatkowe obowiązki związane z zamknięciem firmy

O ile w przypadku rejestracji firmy wszystkie dane przekazywane są do ZUS i US automatycznie, o tyle w przypadku wyrejestrowania firmy na jego właścicielu spoczywa obowiązek zawiadomienia tych instytucji i dokonania ostatecznego rozliczenia.

W przypadku ZUS trzeba zgłosić wniosek ZUS ZWUA wyrejestrowujący ubezpieczonego. W przypadku zawieszenia firmy z datą wsteczną zapłacone składki zostaną zwrócone, ale trzeba pamiętać, że ubezpieczenie nie będzie wtedy działało.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest bardziej skomplikowane. Kończąc działalność gospodarczą trzeba dokonać spisu z natury i rozliczyć podatek VAT, podatek dochodowy oraz majątek trwały firmy. Trzeba także dokonać zamknięcia kasy fiskalnej.

Informację o zakończeniu działalności gospodarczej dokonujemy na druku VAT-Z.

W spisie z natury trzeba uwzględnić środki trwałe o wartości powyżej 3,5 tys. zł oraz wszystkie pozostałe towary i surowce. Ceny należy zapisywać w wartości netto. W przypadku nadpłaty podatku VAT należy wystąpić o jego zwrot.

Kolejnym krokiem rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest rozliczenie podatku dochodowego. Następuje ono po zamknięciu Księgi Przychodów i Rozchodów uwzględniającego spis z natury. Ewentualne zobowiązania należy wpłacić do US zgodnie z terminarzem podatnika.

Zamknięcie kasy fiskalnej następuje na podstawie wydruków sporządzonych przez firmę serwisującą. Później zostają zweryfikowane przez pracownika US.

Otwarcie firmy przez Internet jest znacznie łatwiejsze niż jej wyrejestrowanie. Poza rozliczeniami z ZUS i US trzeba pamiętać o wypowiedzeniu wszystkich umów z usługodawcami (lokal, media) oraz kontrahentami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here