Kim są tajemnicze Anioły biznesu?

0
355

Nawet najlepszy pomysł na własny biznes nie będzie miał szans na sukces, jeżeli młoda firma nie będzie miała środków na realizację projektu. Możliwości ich pozyskania jest kilka, środki z funduszy unijnych, kredyty bankowe lub finansowanie przez Anioły biznesu.

Kim są Anioły biznesu?

Anioły biznesu to inwestorzy prywatni, którzy zdecydowali się zainwestować prywatny kapitał w nowe projekty, które mają szansę na sukces na rynku.

Najchętniej angażują się w projekty o charakterze innowacyjnym, które są mało znane, ale mają szansę na duże zyski. Wsparcie Anioła biznesu trwa od 3 do 7 lat. Inwestor obejmuje część udziałów, które po upływie okresu współpracy sprzedaje z dużym zyskiem.

Wsparcie Anioła biznesu dla młodego przedsięwzięcia to nie tylko kapitał na jego rozkręcenie, to także wsparcie merytoryczne, możliwość nowych kontaktów biznesowych, dzielenie się własnymi doświadczeniami. Taka pomoc jest bezcenna.

Aniołowie biznesu najchętniej inwestują w firmy działające w branżach:
• informatycznej,
• telekomunikacyjnej,
• ochronie środowiska,
• software,
• multimedia.

Jak przebiega inwestowanie?

Anioły biznesu działają anonimowo, dlatego zrzeszają się w sieci. Największe z nich to Lewiatan, PolBan, Investin oraz Amber.

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu Anioł biznesu dokonuje bardzo dokładnej analizy przedsięwzięcia biorąc pod uwagę:

• innowacyjność projektu,
• zaangażowanie zespołu,
• biznesplan.

Najczęściej akceptowane są projekty dające szansę na generowanie zysków na poziomie 20-30% w skali roku. Bardzo sporadycznie wsparcie otrzymują projekty będące na etapie planowania i jeszcze nie wdrożone. Po zaakceptowaniu projektu Anioł biznesu obejmuje mniejszościowy pakiet udziałów, które na koniec współpracy odsprzedaje. Kwoty pozyskiwane od Aniołów biznesu są bardzo różne i wynoszą najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł. Największe wsparcie wynosiło ponad 4 mln. zł.

Działalność Aniołów biznesu jest bardzo ważna dla młodych firm, którym brakuje kapitału na dalszy rozwój. Z reguły na początku działalności inwestują własne środki, ale w miarę rozwoju projektu potrzebne jest dalsze dokapitalizowanie. Przy projektach nowatorskich uzyskanie kredytu bankowego jest trudne ze względu na duży poziom ryzyka.

Szansą są właśnie Anioły biznesu lub venture capital. Ten ostatni nie działa anonimowo, ale występuje jako partner biznesowy. Anioły biznesu inwestują w małe i średnie firmy, natomiast venture capital kierowany jest do dużych przedsięwzięć, gdzie potrzebny kapitał przekracza 1 mln. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here