sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

Finanse

4 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o PIT 36L

4 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o PIT 36L

Deklaracja PIT-36L budzi wśród podatników wiele wątpliwości, szczególnie jeśli składają ją oni po raz pierwszy. Co należy wiedzieć o tym zeznaniu podatkowym, aby jego wypełnienie było nieco prostsze?

Kto składa PIT-36L?

Na początek warto wyjaśnić, kto w ogóle zobowiązany jest złożyć deklarację podatkową PIT-36L. Otóż dotyczy ona podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, natomiast swoje dochody opodatkowują za pomocą podatku liniowego. Co ważne, sposób opodatkowania dotyczy roku, za który składana jest deklaracja. Przykładowo, jeśli w 2021 roku rozliczaliśmy się za pomocą podatku liniowego, natomiast w 2022 roku wybraliśmy zasady ogólne, to za 2021 rok składamy PIT-36L. PIT 36L 2022 nie składamy jednak w sytuacji, gdy w poprzednim roku podatkowym opodatkowywaliśmy dochody w inny sposób, a dopiero teraz przeszliśmy na podatek liniowy.

Do czego nie jest uprawniony podatnik, który składa deklarację PIT-36L?

Osoby, które jako formę opodatkowania dochodów wybrały podatek liniowy, nie mogą:

  • rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
  • rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • korzystać z ulgi prorodzinnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik osiąga dochody z innego źródła, na przykład z umowy o pracę. Wtedy też może skorzystać z powyższych możliwości, jednak musi pamiętać, że wspólne rozliczenie czy odliczenie ulgi musi mieć miejsce na innym formularzu, niż PIT-36L.

Jak rozliczyć PIT-36L?

Podatnik może złożyć deklarację PIT-36L przez internet lub osobiście, we właściwym urzędzie skarbowym. Co ważne, urząd skarbowy wyznaczany jest nie a podstawie miejsca zamieszkania podatnika, a siedziby firmy. Pamiętajmy, że na rozliczenie PIT-36L mamy czas do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy deklaracja. Niezłożenie zeznania w terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej na podatnika. Jak wspomniano wyżej, PIT-36L rozliczają osoby, które opodatkowują dochody za pomocą podatku liniowego. Niemniej jednak, jeśli dodatkowo osiągamy dochody, które rozliczane są przez płatników, musimy złożyć osobną deklarację. W deklaracji PIT-36L wykazujemy tylko i wyłącznie przychody, które osiągnęliśmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Danina solidarnościowa, czyli III próg podatkowy

Podatnicy, którzy jako formę opodatkowania dochodów wybrali podatek liniowy, bardzo często nie zwracają uwagi na progi podatkowe. Nic dziwnego, bowiem w zasadzie one ich nie dotyczą. Problemem jest jednak trzeci, nieformalny próg podatkowy, którego przekroczenie skutkuje koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty, tak zwanej daniny solidarnościowej. Obowiązuje ona podatników, których dochody przekroczyły milion złotych i wynosi 4% owej nadwyżki. Co prawda danina solidarnościowa dotyczy wszystkich podatników, a nie tylko liniowców, jednak to zazwyczaj oni zobowiązani są ją płacić. Termin płatności pokrywa się z terminem podatkowym, zatem jest nim 30 kwietnia. Pamiętajmy więc o nieformalnym trzecim progu podatkowym, gdyż niedokonanie płatności daniny w terminie skutkuje naliczeniem karnych odsetek.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij