sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

FinansePoradnik

Jak szybko zarejestrować firmę przez internet?

Jak szybko zarejestrować firmę przez internet?

Obecnie założenie własnej działalności gospodarczej nie jest trudne. Można udać się do gminnego Centrum Obsługi przedsiębiorcy lub dokonać rejestracji firmy przez Internet. Ta druga opcja jest znacznie wygodniejsza.

Jak zarejestrować firmę online?

Rejestracja firmy przez Internet jest najprostszym sposobem na rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Za pomocą jednego wniosku dokonujemy nie tylko wpisu do CEIDG, ale także do ZUS i US. Nie wymaga to dodatkowych wizyt w urzędach.

Wypełnienie wniosku CEIDG wymaga zarejestrowania się na stronie www.ceidg.gof.pl lub www.firma.gof.pl. Po zarejestrowaniu należy pobrać wniosek CEIDG 1 i wypełnić go online.

Wypełniony wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym (płatny), profilem zaufanym (jego uzyskanie wymaga potwierdzenia w urzędzie gminy) lub dokonać weryfikacji za pomocą konta bankowego.

Na co należy zwrócić uwagę?

Wypełnienie wniosku o rejestrację firmy wymaga wypełnienia danych personalnych i adresowych, ale także danych, które będą miały wpływ na działalność firmy. Należą do nich:

• nazwa firmy,
• data rozpoczęcia działalności,
• forma opodatkowania.

Nazwa firmy musi składać się z dwóch części, nazwy właściwej oraz imienia i nazwiska właściciela. Nazwa właściwa może widnieć na logo firmy i wszystkich materiałach promocyjnych. Pełna nazwa musi znajdować się na pieczątce, fakturach i wydrukach z kasy fiskalnej. Imię i nazwisko ma ułatwiać przypisanie firmy do konkretnej osoby.

Data rozpoczęcia działalności nie musi być zgodna z datą złożenia wniosku. Nie może być datą wsteczną, ale może być datą przyszłą. Jest to ważne w sytuacji, kiedy lokal wymaga remontu, do rozpoczęcia działalności trzeba zakupić sprzęt i potrzebne materiały. Od momentu rejestracji działalności takie zakupy można dokonywać na faktury i wliczać w koszty działalności.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą rozliczać się z US na różnych zasadach. Do wyboru mają kartę podatkową, rozliczenie ryczałtowe, podatek liniowy oraz rozliczenie na ogólnych zasadach.

Wybór sposobu rozliczania należy wybrać pod kątem przewidywanych dochodów i minimalizacji zobowiązania podatkowego. Odrębną kwestią jest płacenie podatku VAT. Wypełniając wniosek CEIDG 1 trzeba zdeklarować czy chce się być czynnym płatnikiem VAT. Jest to opcja opłacalna dla tych, którzy przewidują duży obrót. Czynny płatnik VAT ma prawo bieżącego odliczania tego podatku i uzyskania ewentualnych nadpłat.

Wniosek CEIDG musi zostać podpisany uwierzytelnionym podpisem elektronicznym, zaufanym profilem ePUAP lub identyfikacją online za pomocą konta bankowego. Ta ostatnia forma jest najbardziej komfortowa i nie wymaga wizyty w urzędzie.

Udostępnij