Kto rozlicza PIT-28? Co trzeba wiedzieć o tej deklaracji?

PIT-28 to jedna z form rozliczenia podatkowego, która przeznaczona jest dla ryczałtowców. Przychody, które są opodatkowane ryczałtem powinny być rozliczone z Urzędem Skarbowym na formularzu PIT-28. Ważne jest również zmieszczenie się w wyznaczonym terminie, a podatnicy mają na to czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Osoby chcące skorzystać z takich rozliczeń muszą to najpierw zgłosić. Ma się na to czas do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym uzyska się swój pierwszy przychód. W sytuacji, gdy ma to miejsce w grudniu, czas ten upływa wraz z końcem roku.

PIT-28 – kogo konkretnie obejmuje?

PIT-28 obejmuje następujące osoby:

  • korzystające z opodatkowania ryczałtowego,
  • wykazujące przychody z działalności pozarolniczej, podnajmu, umowy najmu, dzierżawy czy też sprzedaży wszelkich przetworzonych produktów rolnych.

Zeznania PIT-28 składają również te osoby, które są zarządcami sukcesyjnymi przedsiębiorstw lub też osobami wytypowanymi do wykonywania czynności zachowawczych po niespodziewanej śmierci podatnika. PIT-28 nie może być składany wraz z współmałżonkiem, nie może go także składać ta osoba, która wychowuje samotnie dziecko. To bardzo ważne informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby deklaracja podatkowa była złożona poprawnie, a następnie rozpatrzona. Każda osoba może złożyć PIT 28 online, dzięki czemu oszczędza się sporo czasu i nie trzeba iść bezpośrednio do urzędu. 

PIT-28 a podstawa opodatkowania ryczałtowego

Każdy powinien wiedzieć, iż podstawą opodatkowania ryczałtowego jest zawsze przychód. Nie ma więc żadnej możliwości, aby rozliczyć ewentualne koszty uzyskania przychodu. Nie można także odliczać rozmaitych ulg, w tym B+R. Istnieją jednak pewne wyjątki, ponieważ podatnicy mają prawo odliczyć wszelkie składki na ZUS czy też ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym odliczają darowizny, a ulga może być zastosowana np. w przypadku honorowych dawców krwi.

PIT-28 – w jaki sposób można złożyć deklarację podatkową?

Złożenie deklaracji podatkowej PIT-28 nie jest żadną skomplikowaną czynnością, ponieważ zainteresowani mogą zrobić to:

  • elektronicznie – wystarczy kilka kliknięć myszką, aby poprawnie złożyć swoją deklarację i rozliczyć się z urzędem,
  • listownie – angażując w to listonosza,
  • w urzędzie – to opcja korzystna dla wszystkich tych osób, które chcą rozwiać swoje wątpliwości lub też zadać urzędnikowi jakieś pytania.

Zeznania można składać przy pomocy podpisu elektronicznego. Są to tzw. dane autoryzujące. Nie trzeba tego robić osobiście, ponieważ każdy podatnik może zlecić to pełnomocnikowi. W takim przypadku trzeba jednak wykonać kilka czynności, dzięki którym będzie to w ogóle możliwe. Chodzi tutaj o dołączenie pełnomocnictwa oraz uiszczenie niewielkiej opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł. To dobre rozwiązanie dla osób zapracowanych lub też takich, które z jakichś względów nie mogą złożyć deklaracji podatkowej PIT-28 samodzielnie. W niektórych przypadkach urzędy korygują takie zeznania, np. wtedy, gdy zawierają w sobie błędy rachunkowe lub też omyłki. 

Redakcja sklepjakiejsfirmy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *