sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

Finanse

Kwota wolna od podatku – ile wynosi?

Kwota wolna od podatku – ile wynosi?

Przez kwotę wolną od podatku należy rozumieć dochód, od którego nie odprowadza się podatku dochodowego. Dobrą wiadomości dla wszystkich podatników jest to, że kwota ta systematycznie rośnie. Ile wynosi kwota wolna od podatku 2019?

Kogo obowiązuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie jest stała – od kilku lat sukcesywnie wzrasta jej wysokość. Kilka lat temu wynosiła ona 3091 zł, a w 2018 r. była już na poziomie 6600 zł. W 2019 r. została podniesiona do 8000 zł. Warto przy tym wiedzieć, że kwota wolna od podatku nie dotyczy wszystkich podatników, a jedynie tych, którzy składają zeznania PIT-36 lub PIT-37 (opodatkowanie według skali podatkowej). Inaczej mówiąc, podatnicy rozliczający uzyskiwane dochody choćby kartą podatkową czy ryczałtem nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku – tłumaczą eksperci z https://www.aasapolska.pl/

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy podatnik uzyskuje dochody z dwóch źródeł – jedno jest opodatkowane na zasadach ogólnych, a drugie np. ryczałtem. Dla tej grupy podatników kwota wolna od podatku jest dostępna, przy czym trzeba zaznaczyć, że ma ona zastosowanie wyłącznie do dochodów uzyskiwanych według skali podatkowej (zasad ogólnych).

Progi podatkowe a kwota wolna od podatku 2019 

W 2019 r. zmianie nie uległy progi podatkowe – w dalszym ciągu obowiązują dwie stawki podatkowe. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy jest pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 • dochód do 85 528 zł – podatek wynosi 17,75 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
 • dochód ponad 85 528 zł – 15 181,22 zł + 32 proc. od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Z kolei kwota zmniejszająca podatek jest skorelowana z wysokością dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym przez podatnika. W 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosiła:

 • jeżeli roczne dochody wynoszą do 8000 zł (podstawa obliczenia podatku), to kwota pomniejszająca podatek wynosi 1420 zł,
 • jeżeli roczne dochody wynoszą od 8000 zł do 13 000 zł, to kwotę pomniejszającą podatek wylicza się według wzoru: 871,70 x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł,
 • jeżeli roczne dochody wynoszą od 13 001 zł do 85 528 zł, to kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł,
 • jeżeli roczne dochody wynoszą od 85 529 zł do 127 000 zł, to kwotę pomniejszającą podatek wylicza się według wzoru: 548,30 x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Podstawą obliczenia podatku dochodowego są przychody uzyskane przez podatnika. Przed wyliczeniem podatku, pomniejsza się ją o sumę opłaconych składek ZUS i koszty uzyskania przychodu.

Z powyższego zestawienia wynika, że osoby, które w całym roku podatkowym osiągną dochód w wysokości do 8000 zł, nie muszą płacić podatku – podsumowują specjaliści z Aasa Polska firmy pożyczkowej specjalizującej się w udzielaniu pożyczek przez internet. Jednocześnie kwota wolna od podatku nie została przewidziana dla podatnika, którego roczne dochody przekraczają kwotę 127 000 zł – dodają eksperci. 

Kwota wolna od podatku 2019 a ulgi podatkowe

W rocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą odliczyć ulgi. Do najpopularniejszych ulg należą:

 • ulga na dziecko – przysługuje ona na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, a także na dziecko do 25. roku życia, które wciąż się uczy; wysokość ulgi zależy od liczby dzieci,
 • ulga rehabilitacyjna – jest ona przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • ulga na internet – od dochodu podatnicy mogą odliczyć wydatki, które ponieśli na internet,
 • ulga termomodernizacyjna – przeznaczona jest dla podatników, którzy ponieśli wydatki tytułem termomodernizacji budynku mieszkalnego,
 • ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – odliczyć można także wpłaty dokonane na IKZE.

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku nie oznacza, że podatnik nie może skorzystać choćby z jednej z wyższej wymienionych ulg. Przeciwnie, może w ten sposób obniżyć kwotę należnego podatku.

Kwota wolna od podatku 2019 a deklaracja roczna

Podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód niższy niż 8000 zł, nie zapłaci podatku. Zwolnienie z podatku nie jest jednak równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej. Każdego podatnika, nawet tego, który zarabia niewiele, obowiązuje rozliczenie się z fiskusem. Jedynie Ci podatnicy, którzy w ogóle nie uzyskali żadnych przychodów, nie muszą składać deklaracji.

Udostępnij