sklepjakiejsfirmy.pl

Wszystko na temat Twojego biznesu w sieci

Finanse

Zeznanie podatkowe – PIT 11a

Zeznanie podatkowe – PIT 11a

Z początkiem nowego roku nadchodzi konieczność złożenia deklaracji podatkowej. Mogłoby się wydawać, że ta dotyczy wyłącznie osób w pełni aktywnych zawodowo. Nic bardziej mylnego. Wypełnienie stosowej deklaracji i wykazanie dochodów dotyczyć może również osób przebywających na emeryturze. Rozliczanie PIT-11a jest obowiązkowe. Koniecznie należy monitorować obowiązki i rozliczać PIT wtedy, gdy jest taka konieczność. Klientom taka wiedza jest naprawdę niezbędna. PIT-11a musi być rozliczany zawsze na czas i z pełną starannością. U wielu osób pojawia się jednak pytanie — PIT 11A – co to takiego? PIT 11a jest dla osób, które otrzymywały zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, ale w momencie rozliczania podatku nie pobierają świadczeń z ZUS. 

  • Kto wypełnia PIT-11a?
  • PIT-11a emerytaPIT 11 za 2022
  • PIT 11 i PIT 11a – jak rozliczyć
  • PIT 40a/11a – do kiedy składać zeznania?
  • PIT-11a – czy trzeba rozliczać w 2023
Z PITax.pl rozliczysz PIT-11a emeryta

Kto wypełnia PIT-11a?

Taki PIT jest wypełniany przez emerytów oraz rencistów, czyli osoby, które przestały już być czynne zawodowo i korzystają z zasłużonego odpoczynku po wielu latach pracy. PIT-11 A to informacja o dochodach z ZUS, KRUS (renty, emerytury, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego). PIT-11 wykazuje zaliczki na podatek oraz kwoty składki zdrowotnej. PIT 11A i PIT 40A podawane są na jednym formularzu PIT. PIT11A jest informacją o dochodach. Wypełnienie tego dokumentu wcale nie jest skomplikowane. Co roku należy taki dokument złożyć w urzędzie skarbowym i w ten sposób rozliczyć własne dochody. 

PIT-11a emeryta — PIT 11 za 2022

Jeśli emeryt pracuje i nie utrzymuje się tylko ze świadczenia to wówczas składa PIT 11A. Jeśli jednak ma dodatkowe źródło dochodu to musi złożyć też PIT-37, który wypełnia na podstawie PIT-40A/11A oraz PIT-11 przesłanego przez pracodawcę. 

PIT 11 i PIT 11a – jak rozliczyć

Rozliczenie PIT 11A nie jest skomplikowane. Odbiorca takiego dokumentu wypełnia PIT-37/36 i tam umieszcza kwoty z części D oraz pozycje 40, 41 i 44 z części E. Kwoty z poz. 36 oraz 37 należy wpisać do PIT rocznego, pod nagłówek „Emerytury-renty”. Dane z pozycji 40-41 wpisuje się do części „Inne źródła”, a dane umieszczone w polu 43 pisze się w tym samym polu w PIT rocznym. PIT można rozliczyć w formie papierowej lub online, czyli elektronicznie. Ta druga możliwość jest całkiem łatwa i przyjazna.

Osoby korzystające z renty lub emerytury mają prawo do ulg: rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, darowizny – taka ulga jest dostępna dla osób przekazujących darowizny kościołom, organizacjom charytatywnym, dawcom krwi, organizacjom pożytku publicznego czy na renowację zabytków (realizację inwestycji takich, jak odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bruehla, kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Na IKZE – jest to odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ulga na dzieci — rodzice mogą mieć ulgę, jeśli dzieci są małoletnie, studiują, uczą się, nie skończyły 25 roku życia. Emeryci mogą też odliczyć ulgę na remont domu czy na internet. Zeznanie podatkowe musi obligatoryjnie trafić do urzędu skarbowego do końca kwietnia każdego roku. Złożenie zeznania podatkowego po terminie oznacza konieczność płacenia kary za takie działanie. 

PIT 11 i PIT 11a - jak rozliczyć - dowiesz się na PITax.pl

PIT 40a/11a – do kiedy składać zeznania?

Jeśli emeryt nie pracuje i otrzymał PIT-11a, to wówczas składa zeznanie PIT-37. Jeśli natomiast oprócz emerytury senior pracował i uzyskał dodatkowe dochody to powinien złożyć zeznanie PIT-36. Jest to najważniejsza informacja dla osób, które mają prawo do emerytury. Nie wolno zapominać o rozliczeniach, ponieważ wszelkie niedopatrzenia skutkują koniecznością składania wyjaśnień i płacenia grzywny. Emeryt i rencista musi być czujny i pamiętać o tym obowiązku. Jeżeli czuje, że nie jest w stanie samodzielnie doprowadzić takiego działania do końca to może zlecić rozliczenie PIT wyspecjalizowanej osobie lub biuru rachunkowemu. Dzięki temu dotrzyma terminu, a jego dokumenty zostaną wypełnione poprawnie i złożone w terminie, czyli do końca kwietnia danego roku. Osoby korzystające ze świadczenia emerytalnego nie mają obowiązku składania zeznań miesięcznych. Obowiązuje ich natomiast – jak wszystkich podatników- składanie zeznania raz w roku. Tego obowiązku należy zdecydowanie przestrzegać. 

PIT-11a – czy trzeba rozliczać w 2023

Warto wspomnieć, że wzór PIT 11a, podobnie jak PIT 40a z powodzeniem można znaleźć w biuletynach i wszelkich informatorach rządowych, w tym na stronach gov.pl. Jeżeli jednak podatnik ma zamiar uniknąć kolejek i samodzielnego wypełniania druków, z powodzeniem może skorzystać z możliwości internetowego rozliczenia. Należy mieć na uwadze, że to jest dostępne dla wszystkich obywateli, również tych nieaktywnych zawodowo. 

Sprawdź na PITax.pl, jakie ulgi może zyskać emeryt

Podsumowując, najlepiej, jeśli emeryt skontaktuje się ze specjalistą, przekaże mu dokumenty oraz poprosi o rozliczenie podatku. Ułatwi życie sobie i szybko rozprawi się z finansowymi rozliczeniami. Dzięki temu będzie mógł żyć spokojnie, ciesząc się czasem spędzonym z bliskimi. Tak najlepiej jest planować swoje życie na emeryturze. 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij