Kto powinien wypełnić PIT-37? 5 rzeczy, które musimy wiedzieć o tym formularzu

Formularze PIT służą do składania deklaracji dla urzędu skarbowego dotyczącej naszych dochodów. Jednym z nich jest formularz PIT-37, który składają przede wszystkim osoby uzyskujące dochody na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło, a także emeryci i renciści. Sprawdzamy, co każdy podatnik powinien wiedzieć o tym formularzu.

Kto wypełnia PIT-37? 

Do złożenia tej deklaracji podatkowej zobligowane są przede wszystkim osoby, które uzyskują dochody w wyniku: 

  • pracy zarobkowej, 
  • świadczenia usług na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, 
  • przyznania emerytury, 
  • przyznania renty. 

PIT-37 składają więc osoby, których zaliczki na podatek dochodowy pobiera i odprowadza płatnik. Co za tym idzie, formularz ten przeznaczony jest dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.). 

Jak wypełnić deklarację? 

Istnieją dwie metody składania deklaracji podatkowych. Pierwsza z nich to metoda tradycyjna, czyli wypełnienie papierowego formularza, który następnie zaniesiemy do urzędu. Druga zaś metoda umożliwia wypełnienie PIT-37 online. Jest to znaczne ułatwienie dla podatnika, gdyż program samodzielnie oblicza podatek oraz różnicę, którą należy dopłacić bądź która stanowi zwrot podatnika. Wypełnienie PIT-37 przez internet jest w pełni bezpieczne, dlatego z tego rozwiązania korzysta co roku coraz więcej osób.  

Kto nie musi składać deklaracji PIT-37? 

Deklaracji PIT-37 nie składamy, jeżeli jakakolwiek część naszych rocznych dochodów została uzyskana bez pośrednictwa płatników. W praktyce zwykle ma to miejsce w przypadku osób pracujących, które równocześnie prowadzą działalność gospodarczą. PIT-37 nie składają również osoby, których dochody są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz emeryci i renciści, którzy nie złożyli zadeklarowali w ZUS, że chcą się rozliczać samodzielnie. Zakład złoży bowiem deklarację w ich imieniu.  

Do kiedy składamy deklarację? 

Na ogół PIT-37 należy złożyć do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. Przykładowo w 2021 PIT za 2020 składamy do 30 kwietnia, gdyż wypada on w piątek. Niemniej jednak gdyby dzień ten był wolny od pracy, wówczas termin składania deklaracji uległby przesunięciu na pierwszy dzień roboczy następujący po 30 kwietnia. W przypadku, gdy nie zdążymy złożyć deklaracji na czas, możemy złożyć wraz z formularzem tzw. czynny żal, w którym wyjaśnimy fiskusowi przyczynę opóźnienia. Jeśli zaś po tym terminie chcielibyśmy cokolwiek zmienić w deklaracji, zobowiązani jesteśmy złożyć jej korektę.  

Przywileje i ulgi 

Formularz PIT-37 umożliwia wspólne rozliczenie się małżonkiem, jeżeli tylko para pozostaje w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i nie ma między małżonkami rozdzielności majątkowej. Możemy również skorzystać z różnego rodzaju ulg, np. na dziecko, rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, na internet, z tytułu przekazanych darowizn czy też ulgi abolicyjnej. W celu skorzystania z ulg należy dodatkowo złożyć deklarację PIT/O – można to zrobić również w wersji internetowej.  

Redakcja sklepjakiejsfirmy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *